Hack bug kim cương chiến cơ huyền thoại Việt Nam qua sever En 3 cách

2:02 AM - Tuesday, September 29, 2015
Lỗi bug này hoàn toàn tương tự như phiên bản trước
Hướng dẫn mình lấy lại video cũ do không có time làm lại và nó cũng hoàn toàn như cũ chả khác tý gì
chỉ khác là ở chỗ link tải file thì khác thôi
Bước 1:Gỡ Thunderstrike EN trên máy ra nếu có
Bước 2: Tải file sau
Để tải file ko bị lỗi sử dụng trình duyệt uc web để tải file nhé: http://goo.gl/p23Kam
Xem thêm chức năng: http://goo.gl/wQ57oh
Phần mềm dò pass wifi: http://goo.gl/NJln9O
Thunder Strike Gốc:
Link tenlua: http://azo.mobi/ZCj4
Link Fshare: http://azo.mobi/QdR0
Link MF: http://azo.mobi/R3qY
Thunder Strike Đã chỉnh sửa để bug
Link tenlua: http://azo.mobi/waXZ
Link Fshare: http://azo.mobi/nnEY
Link MF:
Tải về Root Exploder nếu ai chưa có: http://azo.mobi/yX1s
Bluestack đã root: http://azo.mobi/DsJh
Bước 3: Cài đặt File thunder strike EN gốc và làm theo hướng dẫn sau
Cách 1: Máy không cần root cũng làm được nhưng tùy máy mới làm được(cách này dễ nhất)
Đó là sau khi cài bản gốc về đăng nhập xong thoát ra cài đè bản đã chỉnh sửa lên là bug đc

Cách 2: Yêu cầu root máy
truy cập vào thư mục 'data/data/com.garena.game.jeten'
copy thư mục "shared_prefs" và thư mục bất kỳ nào đó ví dụ thư mục "A" ở thẻ nhớ chẳng hạn (đây là thư mục lưu cache tài khoản của bạn)
Gỡ thunder strike en ra
-Cài Thunder Strike EN bản đã chỉnh sửa
-Mở rootexplorer copy thư mục "shared_prefs"  bạn vừa copy vào thư mục 'data/data/com.garena.game.jeten' trong máy
-Mở rootexplorer copy thư mục "shared_prefs"  bạn vừa copy vào thư mục 'data/data/com.garena.game.jeten' trong máy
như VD trên là ở trong thư mục "A" mình vừa lấy ví dụ
-Vào game chơi như bình thường


Cách 3: Yêu cầu máy đã root
Đăng nhập vào game
Vào thư mục 'data/data/com.garena.game.jetvn' copy file libcocos2dcpp.so thư mục libs vào trong thư mục 'data/data/com.garena.game.jeten/libs'
Xong mở game lên chờ update, và chơi game như bình thường
Từ khóa:
NHẬN XÉT nhận xét